Meny Lukk

Etisk råd

Medlemmer av Norske Rosenterapeuters Forening (NRF) er forpliktet til å følge

  • Etiske regler utarbeidet av NRF

Rosenterapeuter i Norge er sertifisert fra The Rosen Institute gjennom vårt utdanningssted Axelsons Body Work School i Oslo. Se aktuell link.

Våre etiske regler er laget for å bevisstgjøre terapeutene i utførelsen av Rosenmetoden. Dette gjelder den faglige, klientrettede delen av arbeidet, hvordan vi informerer om og markedsfører egen virksomhet, og hvordan vi faglig og profesjonelt forholder oss til kollegaer, andre behandlere, til offentlige helsemyndigheter og til samfunnet for øvrig.

Etisk råds virksomhet består av:

  • Å behandle alle tvister vedrørende medlemmers faglige etikk i utøvelsen av Rosenmetoden
  • Å medvirke til kontakt og kommunikasjon mellom uenige parter. Dette skal avspeiles i rådets arbeidsmetoder
  • Å fremme debatt om etiske spørsmål

Vi er tilgjengelig for klienter og medlemmer som søker informasjon og veiledning, og som har spørsmål innen NRFs etisk/faglige virksomhet. For informasjon, spørsmål eller veiledning ber vi om å bli kontaktet via e-post eller telefon.

Er det behov for å klage på en terapeuts faglige utøvelse av Rosenmetoden, så ber vi om at klagen rettes skriftlig via e-post til etisk råd ved leder. Oppleves leder som inhabil, sendes klagen til en av de andre rådsmedlemmene.

Etisk råd består av:

Leder:
Zenoba Drangsland
E-post: zdrosentouch@gmail.com
Tlf.: 473 62 691

Medlemmer:
Regula Knup 
E-post: regulaknup@gmail.com 
Tlf.: 986 80 020

Linda M. Svendsen
E-post: linda@din-rosentime.no 
Tlf.: 952 38 578

Varamedlemmer:
Ingrid Eikli Heggset
E-post: ingrid.eikli.heggset@live.no 
Tlf.: 952 73 292

Signe Humlen
E-post: signe.humlen@gmail.com
Tlf.: 948 73 221