Meny Lukk

Utdanning

Rosenmetoden

Utdanningen består av en grunnutdanning og en påfølgende praksis-periode. Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med annet arbeid. Du kan påbegynne grunnutdanning det året du fyller 25 år.

Grunnutdanningen består av introduksjonskurs, kurshelger og intensivkurs á 5 dager, samt kurs i anatomi og kroppslesning. Kan gjennomføres på ca. 3 år. I blant kan det være formålstjenlig å bruke lengre tid, av hensyn til egen prosess.

I praksisperioden skal eleven gi 350 klientbehandlinger og motta egenbehandlinger. Deltagelse i veiledning individuelt og i gruppe hører også med i praksisperioden. Gjennomføres normalt på 12-18 måneder.

NB! nytt pr 19.juni 2019:
 
Til elever, praksiselever, terapeuter og andre
knyttet til utdanningen i Rosenmetoden.
 
Vi kan nå meddele at vi tar Rosenutdanningen ut av Axelsons og danner vår egen skole fra 1/1-2020. Oppsatte kurs vil gå som planlagt fram til det. Etablering og andre ting som må på plass vil skje så snart det lar seg praktisk ordne.
Vi vil knytte oss til RI for fortsatt å kunne tilby et internasjonalt sertifikat samt å åpne opp igjen for en større utveksling og oppdatering med resten av verden.
Det vil komme en kunngjøring når vår nye skole er etablert, forhåpentligvis i løpet av tidlig høst. Du vil da kunne sende oss din interesse for å stå på vår e-post liste, alle godkjenninger og personvernregler vil bli tatt med i utarbeidelsen.
 
Obs! Alle underveis i utdanningen bes om å ta godt vare på, eventuelt hente ut, all dokumentasjon om gjennomførte kurs.
 
Vi gleder oss til veien videre og ønsker velkommen i 2020!
Ellers vil vi spesielt takke Hans Axelson for at han satset på Rosenmetoden og ga oss mange gode år vokse på.
 
ROSENMETODEN
Mer om den nye skolen kan du lese på hjemmesiden Rosenmetoden-skolen.no
 
Har du spørsmål til utdanningen, ta kontakt med en av seniorlærerne under.
 
Seniorlærere
Trude Sellæg, tlf: 95871147, e-post: trude-se@online.
Marianne Behn, tlf: 90017841, e-post: mariannebehn@hotmail.com
Ingrid Eriksen, tlf: 90195704, e-post: ingrid.eriksen58@gmail.com
Rosenbevegelser
Det er mulig å ta egne kurs uten å gjennomføre hele utdanningen. Grunnutdanningen består av minimum 7 intensivkurs à 3 dager og det arbeides for å få til et eget anatomikurs for Rosenbevegelser. Deretter følger praksisår med undervisning i egne grupper, timer under veiledning av annen instruktør eller lærer, timer med observasjon, timer som deltaker i klasse, osv.     Begge utdanningene finnes i Skandinavia og flere andre land. Det er mulig å ta enkeltkurs andre steder enn hos Axelsons i Oslo. Eneste forutsetning er at kursene er godkjent av Axelsons. I Sverige er utdanningen i Rosenmetoden flyttet til Humanova i Stockholm, og Rosenbevegelsene er underlagt Axelsons i Oslo. Ønsker du flere opplysninger om utdanningene i Norge og Sverige, kan du besøke Axelsons nettsider her: www.axelsons.no