Meny Lukk

Utdanning

Rosenmetoden

Som eneste skole i Norge, tilbyr Rosenmetoden Skolen internasjonal sertifisering av rosenterapeuter gjennom The Rosen Institue i Berkeley, California. 

Grunntdanningen går over en periode på ca. 2 ½ år.

 • 1 Introduksjonskurs
 • 7 Intensivkurs
 • 2 Helgekurs
 • 1 Anatomikurs
 • 3 obligatoriske samtaler i løpet av kursforløpet (under 4., 6., og 7. intensivkurs)
 • 3 egenbehandlinger og 3 veiledninger mellom 5. og 7. intensivkurs.

Etter undervisningsperioden følger en praksisperiode hvor elevene skal gi 350 behandlinger i egen praksis.

De skal også ta 24 egne behandlinger hos en ferdigutdannet rosenterapeut, gjennomføre 20 timer personlig veiledning – og i tillegg delta på 30 timer med gruppeveiledninger.

Undervisningsperioden vil bestå av delinger, hvor elevene både lærer å lytte og uttrykke fordomsfritt med hverandre.

Elevene trener på å bytte behandlinger på benk. Her skal de med hendene lære å gjenkjenne/møte muskelspenninger og dernest avvente kroppens respons.

Elevene lærer seg underveis å kommunisere med kroppen både fysisk og verbalt.

Gjennom kroppens språk vil eleven etter hvert lære seg å avlese muskeltonus og kroppsuttrykk i de forskjellige kroppsdelene.

Det legges verken inn krav, forventninger eller føringer i denne formen for kommunikasjon.

Parallelt må eleven våge å møte seg selv og sine egne prosesser.

I tillegg blir det gitt undervisning og demonstrasjons-behandlinger.

I tillegg til at dette er en terapeut-utdanning med sertifisering, kan du også ta kursene for din egen vekst og utvikling.

Les mer om utdanningen og skolen på hjemmesiden Rosenmetoden-skolen.no.
 
Har du spørsmål om utdanningen, ta kontakt med skolen.
Epost: admin@rosenmetoden-skolen.no.
 
 
Rosenbevegelser

Utdanning innen Rosenbevegelser tilbys på Rosenmetoden Skolen. 

Det er mulig å ta kurs for egen del, uten å gjennomføre hele utdanningen.

Grunnutdanningen går over en periode på ca to år, etterfulgt av en praksisperiode på ca ett år.

Grunnutdanning:

 • Delta på minimum 7 intensivkurs á 3 dager
 • Lede 1 time under observasjon fra lærer
 • Observere 3 timer ledet av lærer/instruktør (kan gjøres utenom kurs)
 • Motta 1 veiledning fra lærer/veileder utenom kurs
 • Samtale med lærer på 3., 5. og 7. intensivkurs
 • Delta på introduksjonskurs i Rosenmetoden

Praksisperiode:

 • Arrangere og instruere 25 timer med egen gruppe
 • Delta på minimum 2 intensivkurs 
 • Delta på minimum 6 timer i Rosenbevegelser ledet av instruktør/lærer (kan gjøres utenom kurs)
 • Observere 3 timer ledet av instruktør/lærer (kan gjøre utenom kurs)
 • Motta 3 veiledninger fra lærer/veileder utenom kurs

Som godkjent instruktør skal du være i stand til å lede en gruppe i ukentlige timer i Rosebevegelser. En del av det er å vise bevegelsene på en uanstrengt måte, og være til stede i egne bevegelser samtidig med å være til stede i gruppa. Viktig er det også å kunne se hver enkelt deltaker og tilpasse bevegelser/instruksjoner etter behov. Målet er å skape et trygt, støttende miljø der deltakerne kan bevege seg og kjenne sammenhengen mellom kropp og sinn.

Det er mulig å ta enkeltkurs andre steder enn hos Rosenmetoden Skolen. Kursene må være godkjent av Rosenmetoden Skolen for å telle i utdanningen.

Les mer om rosenbevegelser på hjemmesiden Rosenmetoden-skolen

Har du spørsmål om utdanningen, ta kontakt med skolen.
Epost: admin@rosenmetoden-skolen.no.