Meny Lukk

Utdanning

Rosenmetoden

Utdanningen består av en grunnutdanning og en påfølgende praksis-periode. Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med annet arbeid. Du kan påbegynne grunnutdanning det året du fyller 25 år.

Grunnutdanningen består av introduksjonskurs, kurshelger og intensivkurs á 7 dager, samt kurs i anatomi og kroppslesning. Kan gjennomføres på ca. 3 år. I blant kan det være formålstjenlig å bruke lengre tid, av hensyn til egen prosess.

I praksisperioden skal eleven gi 350 klientbehandlinger og motta egenbehandlinger. Deltagelse i veiledning individuelt og i gruppe hører også med i praksisperioden. Gjennomføres normalt på 12-18 måneder.

Rosenbevegelser

Det er mulig å ta egne kurs uten å gjennomføre hele utdanningen.

Grunnutdanningen består av minimum 5 intensivkurs à 5 dager. Deretter følger praksis med undervisning i egne grupper, hvorav noen timer under veiledning av annen instruktør og lærer.

Begge utdanningene finnes i Skandinavia og flere andre land. Det er mulig å ta enkeltkurs andre steder enn hos Axelsons i Oslo. Eneste forutsetning er at kursene er godkjent av Axelsons.

Ønsker du flere opplysninger om utdanningene i Norge og Sverige, kan du besøke Axelsons nettsider her: www.axelsons.no