Meny Lukk

Spørsmål og svar

Hvordan foregår en behandling?
Rosenmetoden utføres i et stille rom og uten bruk av oljer. Behandlingen foregår vanligvis liggende på en behandlingsbenk. Både forside og bakside av kroppen berøres. Du velger selv hvor mye tøy du er komfortabel med å ta av.

En behandlingstime varer ca en time.

Terapeuten merker seg områder med spenninger og begrenset pust. Dette, sammen med opplysninger fra deg om smerter, ubehag og eventuelle skader, vil være informasjon som avgjør hvor og hvordan terapeuten vil arbeide på kroppen. Det er hvordan kroppen din har det her og nå som til enhver tid viser vei.

Terapeuten kan stille spørsmål til noe av det som observeres i din kropp, og hva du selv kjenner underveis i behandlingen. Dette for blant annet å øke din tilstedeværelse i kroppen.

Det kan være fint å sette av tid til ro og ettertanke etter en behandling.

Hvem passer Rosenmetoden for?
Rosenmetoden kan være til nytte og glede for deg som…

  • ønsker avslapping, avspenning og mer tilstedeværelse
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • vil kontakte, gjenoppdage og utdype indre ressurser og kreativitet
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi eller annen behandling

Er det noen Rosenmetoden ikke passer for?
Fordi Rosenmetoden kan åpne for følelser kan det føre til økt sårbarhet i perioder. Metoden anbefales derfor ikke for personer som trenger et sterkt forsvar eller høy grad av emosjonell stabilitet.

Hva er det spesielle ved Rosenmetodens berøring?
Berøringen er myk, direkte og nærværende. Hensikten er å skape kontakt slik at du kan øke oppmerksomheten og merke din egen kropp.

Terapeutens nærvær i berøringen er viktig for å merke spenninger, åndedrett og de subtile endringer som kan oppstå i hud, muskler, pust – ja i hele kroppen. Behandlingen og berøringen kan forandre seg og endres i takt med reaksjoner fra kroppen og det som blir uttrykt med ord.

Hvordan oppstår muskelspenninger?
Kroppen er klok og kan være en hjelper i vanskelige situasjoner. Musklene kan ubevisst kontrollere følelser ved at vi holder pusten, svelger ned, biter tennene sammen, setter opp en maske, krymper, eller, bokstavelig talt, tar oss sammen og går på med krum hals. At musklene kan reagere på denne måten er en beskyttelse, og kan være nyttig der og da. Hvis denne beskyttelsen fortsetter å virke når vi ikke lenger trenger den, kan det utvikle seg et spenningsnivå og et muskelpanser som begrenser både bevegelse, pust og livsutfoldelse. Det utvikles mønstre i kroppen, men også i tanker, ord og handlinger. Følelsene kan etter hvert forvirre og gi et usant bilde av hvem vi er, hvordan vi har det og hva vi har behov for.

Hvordan kan en behandling oppleves?
Hvordan en behandling med Rosenmetoden oppleves vil være helt individuelt og kan variere fra gang til gang.

Du kan oppleve behagelig ro, velvære og en dyp avslapping. Du kan merke kroppslige reaksjoner som kuldegysninger, varme, rumling i magen og prikking i huden. Du kan komme i kontakt med smertefulle opplevelser, møte uro og kjenne motstand mot å være tilstede i kroppen og i følelsene. Og du kan oppleve latter, glede og livsmot! Vi kan ikke forutse hvilke reaksjoner du vil få. Terapeuten vil støtte deg i å være tilstede i det du opplever.

Det er i den kroppslige tilstedeværelsen og aksepten av egne følelser og opplevelser endring kan skje.

Hvilke reaksjoner kan jeg forvente etter en behandling?
Reaksjonene etter en behandling er også individuelle, og kan oppleves forskjellig fra gang til gang. Du kan merke en økt sensitivitet og sårbarhet, både i kropp og sinn. Drømmer kan bli sterke og tydelige. Du kan føle deg støl, trett og søvnig, men også få fornyet energi. Du kan få tilgang til selverkjennelser og innsikter, både om gamle mønstre og om nye muligheter.

Dersom du går jevnlig til behandling kan dette sette i gang en prosess, en prosess som godt kan pågå over tid.

Hvordan kan et behandlingsforløp foregå?
Det er opp til deg selv å avgjøre hvor ofte du ønsker å komme til behandling. Det kan for eksempel være fra en gang i uken til hver tredje uke eller sjeldnere.

Behandlingsforløpet kan sees på som en dynamisk utviklingsprosess. Det er derfor viktig at du tar konsekvensen av dette i forhold til å velge når, hvor ofte og hos hvem du velger å ta behandlinger.