Meny Lukk

Om Norske Rosenterapeuters Forening - NRF

Norske Rosenterapeuters Forening er en forening for sertifiserte Rosenterapeuter og Praksiselever i Rosenmetoden. NRF ble stiftet i februar 1997.

Medlemmer i NRF forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og etiske regler. De må også følge de lover og regler som gjelder for utøvere av alternative behandlingsformer i Norge.

NRF ønsker å informere og fremme kommunikasjon om Rosenmetoden. NRF ønsker også å støtte sine medlemmer i utøvelsen av Rosenmetoden og bidra til en faglig utvikling. Gjennom foreningen tilbys medlemmene faglig oppdatering.

Videre ønsker foreningen å formidle opplysninger til personer som tar, eller vurderer å ta, behandlinger i Rosenmetoden.

Medlemskap i NRF

Praktiserende medlem

Hvem kan bli praktiserende medlem?
Den som er sertifisert Rosenterapeut eller Praksiselev i Rosenmetoden.

Hva koster et medlemskap som praktiserende medlem?
Medlemskontingenten for 2024 er kr 1300,-
Medlemskontingenten består av en medlemsavgift og en forsikringspremie.
Praksiselever som starter sitt praksisår, og melder seg inn i NRF etter den 1. august, betaler halv medlemsavgift.

Hva innebærer et medlemskap som praktiserende medlem?

 • Du kan titulere deg Rosenterapeut MNRF, eller Praksiselev i Rosenmetoden MNRF, og har rett til å bruke NRFs logo.
 • Du kan kjøpe NRFs brosjyrer for markedsføring av deg selv som Rosenterapeut/Praksiselev.
 • Du blir ført opp under Terapeuter på vår hjemmeside, hvis du ønsker det.
 • Du får ansvarsforsikring gjennom vår kollektive forsikringsavtale.  Forsikringsbevis sendes ut i mars/april.
 • Du har stemmerett på årsmøter i NRF.
 • Du får adgang til våre medlemssider på hjemmesiden, der du kan ta del av viktig informasjon fra NRF.
 • Du får invitasjoner til å delta på kurs og møter i regi av NRF, og kvalifiserer til medlemsrabatt når det tilbys.
 • Du får tilgang til NRFs fagblad Rosenbladet.
 • Du får informasjon fra styret tilsendt på e-post.

Hva forplikter du deg til som praktiserende medlem?
Du forplikter deg til å gjøre deg kjent med og følge foreningens vedtekter og etiske regler.

Ikke-praktiserende medlem

Hvem kan bli ikke-praktiserende medlem?
Den som er sertifisert Rosenterapeut og som er i permisjon eller ikke lenger er aktiv utøver av Rosenmetoden.

Hva koster et medlemskap som ikke-praktiserende medlem?
Medlemskontingenten for 2024 er kr 250,-

Hva innebærer et medlemskap som ikke-praktiserende medlem?

 • Du har møterett, men ikke stemmerett, på årsmøter i NRF.
 • Du får adgang til våre medlemssider på hjemmesiden, der du kan ta del av viktig informasjon fra NRF.
 • Du får invitasjoner til å delta på kurs og møter i regi av NRF, og kvalifiserer til medlemsrabatt når det tilbys.
 • Du får tilgang til NRFs fagblad Rosenbladet.
 • Du får informasjon fra styret tilsendt på e-post.

Hva forplikter du deg til som ikke-praktiserende medlem?
Du forplikter deg til å gjøre deg kjent med og følge foreningens vedtekter og å gjøre deg kjent med foreningens etiske regler.

Studentmedlem

Hvem kan bli studentmedlem?
Den som er elev i Rosenmetoden.

Hva koster et studentmedlemskap?
Medlemskontingenten for 2024 er kr 250,-

Hva innebærer et studentmedlemskap?

 • Du har møterett, men ikke stemmerett, på årsmøter i NRF.
 • Du får adgang til våre medlemssider på hjemmesiden, der du kan ta del av viktig informasjon fra NRF.
 • Du får invitasjoner til å delta på kurs og møter i regi av NRF, og kvalifiserer til medlemsrabatt når det tilbys.
 • Du får tilgang til NRFs fagblad Rosenbladet.
 • Du får informasjon fra styret tilsendt på e-post.

Hva forplikter du deg til som studentmedlem?
Du forplikter deg til å gjøre deg kjent med og følge foreningens vedtekter og å gjøre deg kjent med foreningens etiske regler.

Innmeldingsskjema finner du her

Vilkår for betaling av årlig medlemskontingent finner du her