Meny Lukk

Litteratur

Bøker om Rosenmetoden

De aller fleste av disse bøkene er å finne i bokhandelen,
i nettbokhandler eller på bibliotek.

Hjertebank  av Marianne Solberg Behn, utgitt 2014 på Aschehoug. Kan kjøpes i nettbutikk: Marianne-Solberg_Behn

Relaxation Awareness Resilience, Rosen Method Bodywork Science and Practice
Ivy Green
Utgitt i 2016
https://www.tanum.no/_relaxation-awareness-resilience-rosen-method-bodywork-science-and-practice-ivy-green-9781619339101

Lene Dieserud Ertners bok Berøring – i omsorg og lindring
Lene Dieserud Ertner
Utgitt i 2014 på Fagbokforlaget
http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245014136

Når kroppen husker det du vil glemme
Solveig Bøhle
Utgitt i 2008 på forlaget Bazar

Rosenmetoden: Kroppsbehandling för bättre livskvalitet
Marion Rosen og Sue Brenner
Utgitt i 2005 på Natur & Kultur, Sverige

Rosen Method Bodywork:
Accessing the Unconscious through Touch

Marion Rosen og Sue Brenner
Utgitt i 2003 på North Atlantic Books, USA

The Rosen Method:
Coming Alive and Staying Alive in the 21st Century

Marilyn J. Davis
Utgitt i 2002 på Writers Club Press, USA

Rosenmetoden
Elaine Mayland
Utgitt i 1998 på forlaget Søborg Herold Graphic, Danmark, med undertittelen «når sind og kropp mødes». Utgitt i 2001 på Energica Forlag, Sverige

Touching the body – Reaching the Soul
Sandra Wooten
Utgitt i 1995 og 1997 på Taos Mountain Press, USA

The Rosen Method of Movement
Marion Rosen og Sue Brenner
Utgitt i 1991 på North Atlantic Books

Rosen Method – An Approach to Wholeness and Well-Being Through the Body
Elaine Mayland
Utgitt først i 1985 og senere i 2005 på 52 Stone Press, USAav

Forskningsrelatert litteratur

En gruppe forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har utført en studie av Rosenmetoden som er publisert i The Journal of Alternative and Complementary Science, Volume 15, Number 9, 2009, med tittelen «Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy». Denne studien er den første vitenskapelige dokumentasjonen av Rosenmetoden. Målet med studien var for det første å beskrive hvorfor klienter valgte Rosenmetoden som behandlingsform, og for det andre å beskrive hva klientene fikk ut av behandlingene. Målet med studien, metoder som ble brukt, resultat og konklusjoner kan du lese om i artikkelens sammendrag.

Annen relevant litteratur

De aller fleste av disse bøkene er å finne i bokhandelen,
i nettbokhandler eller på bibliotek.

Gode fagfolk vokser – personlig kompetanse i arbeid med mennesker
Greta Marie Skau
Utgitt i 2005 på Cappelen Damm Akademisk

Når livet setter seg i kroppen
Eldre Steen og Liv Haugli
Utgitt i 2002 på Noras ark

Lugn och beröring: oxytocintes läkande verkan i kroppen
Kerstin Uvnäs Moberg
Utgitt i 2000 på Natur & Kultur, Sverige

Steget ut
Jan Karlsson
Utgitt i 1999 på forlaget HÄLSA böcker. Denne boken er på svensk, og er av størst interesse for terapeuter. Boken kan bestilles gjennom Rosenmetodens Yrkesförbund i Sverige, se www.rosenmetoden.se/Litteratur

Kroppens fortællinger i billeder
Tove Hvid
Utgitt i 1992 på Modtryk, Danmark

Kroppens fortællinger
Tove Hvid
Utgitt i 1990 og i 1999 på Modtryk, Danmark

Sånn er livet – sånn er du og jeg
Jarl Jørstad
Utgitt i 1989 på Aschehoug